منتظر کلیپ همانقدرکه درغیبتش مقصریم،درظهورش مؤثریم. http://montazerclip.mihanblog.com 2020-08-11T16:45:43+01:00 text/html 2020-04-11T13:34:11+01:00 montazerclip.mihanblog.com محسن منتظر کلیپ تصویری :نظرامام خمینی ره ومقام معظم رهبری وعلما درباره طب ایرانی اسلامی http://montazerclip.mihanblog.com/post/350 <div><img src="http://s11.picofile.com/file/8393747250/tebe_eslami_nazare_olama.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; حجم:12:8MB&nbsp; -&nbsp; فرمت: MP4</div><div><br></div><div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; زمان:6دقیقه و20ثانیه</div><div><br></div><div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b><a href="http://bayanbox.ir/download/1123984968051990770/tebe-eslami-nazare-olama.mp4" target="" title="">دریافت فایل با صلوات برای فرج</a></b></div><br> text/html 2020-04-08T13:03:13+01:00 montazerclip.mihanblog.com محسن منتظر کلیپ تصویری وصوتی :شرایط ما شبیه قوم بنی اسراِئیل شده،برای تعجیل در ظهور چه کنیم؟ http://montazerclip.mihanblog.com/post/349 <div><img src="http://s10.picofile.com/file/8393455292/doran_shabieh_be_Baniesraeil.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div>لینک تصویری: حجم:17:07MB - فرمت:MP4 - زمان: 5دقیقه و28ثانیه -<b> <a href="http://bayanbox.ir/download/909553736883502225/doran-shabieh-Baniesraeil.mp4" target="" title="">دریافت فایل با صلوات برای فرج</a></b></div><div><br></div><div><br></div>لینک صوتی: حجم:5:04MB&nbsp; - فرمت:MP3&nbsp; -&nbsp; زمان: 5دقیقه و28ثانیه&nbsp; -<b><a href="http://bayanbox.ir/download/6126081168357023967/doran-shabieh-be-Baniesraeil.mp3" target="" title=""><font color="#000066">دریافت فایل با صلوات برای فرج</font></a></b><a href="کلیپ تصویری وصوتی :شرایط ما شبیه قوم بنی اسراِئیل شده،برای تعجیل در ظهور چه کنیم؟" target="" title=""> </a> text/html 2020-04-07T12:14:52+01:00 montazerclip.mihanblog.com محسن منتظر کلیپ تصویری وصوتی از استاد پناهیان : امام زمان عج یاران ویژه لازم دارد http://montazerclip.mihanblog.com/post/348 <div><img src="http://s11.picofile.com/file/8393369476/panahian_yaran_vije.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div>لینک تصویری: حجم:6:01MB - فرمت:Mp4 - زمان:3دقیقه و51ثانیه&nbsp; - <b><a href="http://bayanbox.ir/download/1855755026559438262/panahian-yaran-vije.mp4" target="" title="">دریافت فایل باصلوات برای فرج</a></b></div><div><b><br></b></div><div>لینک صوتی:&nbsp; حجم:3:56MB -&nbsp; فرمت:Mp3 -&nbsp; زمان:3دقیقه و51ثانیه&nbsp; -<b> <a href="http://bayanbox.ir/download/5946659776680150100/panahian-yaran-vije.mp3" target="" title=""><font color="#330000">دریافت فایل باصلوات برای فرج</font></a></b></div><br> text/html 2020-04-06T09:34:07+01:00 montazerclip.mihanblog.com محسن منتظر سخنرانی کوتاه ازحجت الاسلام مهدوی ارفع:پویش جهانی استغاثه به امام عصر عج http://montazerclip.mihanblog.com/post/347 <div><img src="http://uupload.ir/files/fhr6_mahdavi_poyesh_jahani.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div>لینک صوتی: حجم:16:06MB - فرمت:MP3 - زمان:12دقیقه - <b><a href="http://bayanbox.ir/download/4025981240599375192/Mahdavi-poyesh-jahani-doa-99.mp3" target="" title="">دریافت فایل با صلوات برای فرج</a></b></div><br> text/html 2020-04-02T19:11:29+01:00 montazerclip.mihanblog.com محسن منتظر کلیپ تصویری وصوتی ازاستادپناهیان:چرا انقلاب اسلامی مقدمه ساز ظهور است؟ http://montazerclip.mihanblog.com/post/346 <div><img src="http://s10.picofile.com/file/8392927692/panahan_emtehanate_jameh.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div>لینک تصویری:&nbsp; حجم: 12MB -&nbsp; فرمت: MP4 -&nbsp; زمان: 5دقیقه و54ثانیه -<a href="http://bayanbox.ir/download/3444490355518344647/panahan-emtehanate-jameh.mp4" target="" title=""> <b>دانلود باصلوات برای فرج</b></a></div><div><b><br></b></div><div>لینک صوتی1: حجم: 5:44MB - فرمت: MP3 - زمان: 5دقیقه و54ثانیه -<a href="http://bayanbox.ir/download/7426138288011520016/panahan-emtehanate-jameh.mp3" target="" title=""> <b><font color="#330000">دانلود باصلوات برای فرج</font></b></a></div><div><br><div>لینک صوتی2: حجم: 5:44MB - فرمت: MP3 - زمان: 5دقیقه و54ثانیه -<a href="http://s10.picofile.com/file/8392928526/panahan_emtehanate_jameh.mp3.html" target="" title=""> <b><font color="#000066">دانلود باصلوات برای فرج</font></b></a></div></div><br> text/html 2020-03-30T16:17:19+01:00 montazerclip.mihanblog.com محسن منتظر سخنرانی کوتاه ازاستادپناهیان باموضوع آیا کرونا به ظهور امام زمان عج ارتباط دارد؟ http://montazerclip.mihanblog.com/post/345 <div><img src="http://s11.picofile.com/file/8392614734/Panahian_AyaCoronaBeZohoorErtebatDarad.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div>لینک صوتی: حجم: 5:43MB - فرمت: MP3 - زمان: 9دقیقه و26ثانیه- <b><a href="http://bayanbox.ir/download/8616989201779001443/Panahian-AyaCoronaBeZohoorErtebatDarad.mp3" target="" title="">دریافت فایل باصلوات برای فرج</a></b></div><div><br></div><br><div><br></div><br> text/html 2020-03-29T10:49:05+01:00 montazerclip.mihanblog.com محسن منتظر کلیپ تصویری وصوتی از استاد رائفی پور: آیا برای ظهور آماده ای؟ http://montazerclip.mihanblog.com/post/344 <div><img src="http://s6.picofile.com/file/8392456826/raefipor_amadegi_zohor_Montazerclip.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div>لینک تصویری: حجم:5:55MB - فرمت:MP4 - زمان: 3دقیقه و30ثانیه - <b><a href="http://bayanbox.ir/download/5389752588545092445/raefipor-amadegi-zohor-Montazerclip.mp4" target="" title="">دریافت فایل باصلوات برای فرج</a></b></div><div><br></div><div>لینک صوتی1: حجم:3:24MB - فرمت:MP3 - زمان: 3دقیقه و30ثانیه -<font color="#330000"> <b><a href="http://bayanbox.ir/download/8363628619043302500/raefipor-amadegi-zohor-Montazerclip.mp3" target="" title=""><font color="#330000">دریافت فایل باصلوات برای فرج</font></a></b></font></div><div><br></div><div><div>لینک صوتی2: حجم:3:24MB - فرمت:MP3 - زمان: 3دقیقه و30ثانیه -<font color="#000066"> <b><a href="http://s7.picofile.com/file/8392457068/raefipor_amadegi_zohor_Montazerclip.mp3.html" target="" title=""><font color="#000066">دریافت فایل باصلوات برای فرج</font></a></b></font></div> </div> text/html 2020-03-24T14:25:33+01:00 montazerclip.mihanblog.com محسن منتظر کلیپ صوتی وتصویری ازاستادطائب: نبردبرای ظهور شروع شده http://montazerclip.mihanblog.com/post/343 <div><img src="http://s6.picofile.com/file/8391951500/taeb_nabard_zohoor_Montazerclip.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div>لینک تصویری: حجم:6:68MB - فرمت:MP4 - زمان: 4دقیقه و8ثانیه - <b><a href="http://bayanbox.ir/download/7382001638163189105/taeb-nabard-zohoor-Montazerclip.mp4" target="" title="">دانلود باصلوات برای فرج</a></b></div><div><br></div><div><div>لینک صوتی1: حجم:3:79MB - فرمت:MP3 - زمان: 4دقیقه و8ثانیه -<font color="#330000"> </font><b><a href="http://bayanbox.ir/download/5044615030992172422/taeb-nabard-zohoor-Montazerclip.mp3" target="" title=""><font color="#330000">دانلود</font> <font color="#330000">باصلوات برای فرج</font></a></b></div></div><div><br></div><div><div>لینک صوتی2: حجم:3:79MB - فرمت:MP3 - زمان: 4دقیقه و8ثانیه - <b><a href="http://s7.picofile.com/file/8391951700/taeb_nabard_zohoor_Montazerclip.mp3.html" target="" title=""><font color="#000066">دانلود باصلوات برای فرج</font></a></b></div></div> text/html 2020-03-17T17:48:19+01:00 montazerclip.mihanblog.com محسن منتظر کلیپ صوتی وتصویری ازاستادپناهیان باموضوع چرا دعا برای امام زمان(عج)؟ http://montazerclip.mihanblog.com/post/342 <div><img src="http://s6.picofile.com/file/8391250800/Panahian_chera_Doa_baray_zohor.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div>لینک تصویری: حجم: 5:29MB&nbsp; -&nbsp; فرمت: MP4 - زمان:3دقیقه و30ثانیه - <b><a href="http://bayanbox.ir/download/1109230119219516179/Panahian-chera-Doa-baray-zohor.mp4" target="" title="">دانلود باصلوات برای فرج</a></b></div><div><br></div><div><div>لینک صوتی1: حجم: 3:23MB&nbsp; -&nbsp; فرمت: MP3 - زمان:3دقیقه و30ثانیه - <b><a href="http://bayanbox.ir/download/4991048086893475560/Panahian-chera-Doa-baray-zohor.mp3" target="" title=""><font color="#330000">دانلود باصلوات برای فرج</font></a></b></div><div><br></div><div><div><div>لینک صوتی2: حجم: 3:23MB&nbsp; -&nbsp; فرمت: MP3 - زمان:3دقیقه و30ثانیه -<font color="#003333"> </font><b><a href="http://s6.picofile.com/file/8391251018/Panahian_chera_Doa_baray_zohor.mp3.html" target="" title=""><font color="#003333">دانلود</font><font color="#003300"><font color="#003333"> ب</font>اصلوات برای فرج</font></a></b></div></div></div></div><br> text/html 2020-03-16T19:24:01+01:00 montazerclip.mihanblog.com محسن منتظر کلیپ تصویری وصوتی از استاد رائفی پور باموضوع مهمترین دعای هستی http://montazerclip.mihanblog.com/post/341 <div><img src="http://s6.picofile.com/file/8391168526/raefi_pour_mohemtarin_doa.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><b>لینک تصویری</b>: حجم: 4:13MB&nbsp; -&nbsp; فرمت:MP4&nbsp; -&nbsp; زمان: 2دقیقه و54ثانیه - <b><a href="http://bayanbox.ir/download/3863033112357671534/raefi-pour-mohemtarin-doa.mp4" target="" title="">دریافت فایل باصلوات برای فرج</a></b></div><div><br></div><div><b>لینک صوتی:</b> حجم: 2:66MB&nbsp; -&nbsp; فرمت:MP3&nbsp; -&nbsp; زمان: 2دقیقه و54ثانیه - <font color="#330000"><b><a href="http://bayanbox.ir/download/5154768626261316111/raefi-pour-mohemtarin-doa.mp3" target="" title=""><font color="#330000">دریافت فایل باصلوات برای فرج</font></a></b></font></div><div><br></div><br> text/html 2020-03-14T17:36:29+01:00 montazerclip.mihanblog.com محسن منتظر کلیپ از استادشجاعی با موضوع فتنه ها،ابتلائات وآزمایش ها درآخرالزمان http://montazerclip.mihanblog.com/post/340 <div><img src="http://s7.picofile.com/file/8390994350/shojaei_fetneha_Montazerclip.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div>دانلودلینک تصویری: حجم:8:40MB - فرمت:MP4 - زمان:3دقیقه و43ثانیه- <b><a href="http://bayanbox.ir/download/3672250750635464668/shojaei-fetneha-Montazerclip.mp4" target="" title="">دریافت فایل باصلوات برای فرج</a></b></div><div><br></div><div>دانلودلینک صوتی: حجم:3:41MB - فرمت:MP3 - زمان:3دقیقه و43ثانیه- <font color="#330000"><b><a href="http://bayanbox.ir/download/5336018658917528/shojaei-fetneha-Montazerclip.mp3" target="" title=""><font color="#330000">دریافت</font> <font color="#330000">فایل باصلوات برای فرج</font></a></b></font></div><div><br><br></div> text/html 2020-03-13T15:36:46+01:00 montazerclip.mihanblog.com محسن منتظر سخنرانی حجت الاسلام طائب با موضوعپ فتنه های آخرالزمان وحمله بیولوژیک اسفند98 http://montazerclip.mihanblog.com/post/338 <div><img src="http://s7.picofile.com/file/8390901976/taeb_akharozaman98.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><b>دانلود لینک1</b>: حجم:12:06MB&nbsp; -&nbsp; فرمت:MP3&nbsp; -&nbsp; زمان: 55دقیقه&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b><a href="http://bayanbox.ir/download/7390795252781529317/taeb-akharozaman98.mp3" target="" title="">دریافت فایل باصلوات برای فرج</a></b></div><div><br></div><div><b>دانلود لینک2:</b> حجم:12:06MB&nbsp; -&nbsp; فرمت:MP3&nbsp; -&nbsp; زمان: 55دقیقه&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://s6.picofile.com/file/8390902268/taeb_akharozaman98.mp3.html" target="" title=""><b><font color="#330000">دریافت</font> <font color="#330000">فایل باصلوات برای فرج</font></b></a></div><br> text/html 2020-03-13T14:03:50+01:00 montazerclip.mihanblog.com محسن منتظر سخرانی استاد رائفی پور باموضوع ابتلائات آخرالزمانی پیرامون مسائل روز(کرونا) http://montazerclip.mihanblog.com/post/337 <div><img src="http://s7.picofile.com/file/8390894192/raefipor_ebtelaat_akharozaman.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><font color="#000099"><b>دانلود لینک</b>1: </font>حجم: 14:09MB - فرمت:MP3 - زمان:43دقیقه&nbsp; <a href="http://s6.picofile.com/file/8390895768/raefipor_ebtelaat_98.mp3.html" target="" title=""><b>دریافت فایل با صلوات برای فرج</b></a></div><div><b><br></b></div><div><font color="#000066"><b>دانلود لینک2</b>:</font> حجم: 14:09MB - فرمت:MP3 - زمان:43دقیقه&nbsp; <b><a href="http://bayanbox.ir/download/2624991820129172012/raefipor-ebtelaat-akharozaman98.mp3" target="" title=""><font color="#330000">دریافت</font> <font color="#330000">فایل با صلوات برای فرج</font></a></b></div><br> text/html 2020-03-13T13:34:48+01:00 montazerclip.mihanblog.com محسن منتظر سخنرانی استادپناهیان با موضوع پیام فتنه های جهانی آخرالزمان اسفند98 http://montazerclip.mihanblog.com/post/336 <div><img src="http://s6.picofile.com/file/8390891418/Panahian_akharozaman1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div>&nbsp;&nbsp;&nbsp; دانلود لینک1: &nbsp;&nbsp; حجم:9:19MB&nbsp; فرمت:MP3 &nbsp;&nbsp;&nbsp; زمان: 32دقیقه&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://s6.picofile.com/file/8390890876/panahian_akharozaman_Montazerclip98.mp3.html" target="" title=""> <b>دریافت فایل باصلوات برای فرج</b></a></div><div><br></div><div>&nbsp;&nbsp;&nbsp; دانلود لینک2: &nbsp;&nbsp; حجم:9:19MB&nbsp; فرمت:MP3 &nbsp;&nbsp;&nbsp; زمان: 32دقیقه&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://bayanbox.ir/download/9156321650277772115/panahian-akharozaman-Montazerclip98.mp3" target="" title=""><b><font color="#330000">دریافت فایل باصلوات برای فرج</font></b></a><br></div><br> text/html 2019-08-09T20:06:11+01:00 montazerclip.mihanblog.com محسن منتظر کلیپ تصویری وصوتی از حجت الاسلام رفیعی-دیدگاه امام حسین ع راجع به امام زمان عج http://montazerclip.mihanblog.com/post/333 <div><img src="http://s2.picofile.com/file/8369218050/Dr_rafiei_didgah_emam_MontazerClip_ir.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></div><div><br></div><div>لینک تصویری: حجم:5:64MB - فرمت:MP4 - زمان: 3دقیقه و52ثانیه -<b> <a href="http://bayanbox.ir/download/4194330976561662423/Dr.rafiei-didgah-emam-MontazerClip.ir.mp4" target="" title="">دریافت فایل با صلوات برای فرج</a></b></div><div><br></div><div>لینک صوتی1: حجم:3:58MB - فرمت:MP3 - زمان: 3دقیقه و52ثانیه -<b> <a href="http://bayanbox.ir/download/5346712822535900096/Dr.rafiei-didgah-emam-MontazerClip.ir.mp3" target="" title=""><font color="#000099">دریافت فایل ب</font><font color="#000066"><font color="#000099">ا</font> صلوات برای فرج</font></a></b></div><div><br></div><div><div>لینک صوتی2: حجم:3:58MB - فرمت:MP3 - زمان: 3دقیقه و52ثانیه - <b><a href="http://s2.picofile.com/file/8369218792/Dr_rafiei_didgah_emam_MontazerClip_ir.mp3.html" target="" title=""><font color="#330000">دریافت فایل با صلوات برای فرج</font></a></b></div></div><br>